RSS

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bloga  www.mojewypiekiinietylko.com  

1. Korzystanie z bloga nakłada na Użytkowników przestrzeganie zasad dobrych  obyczajów oraz    
     przepisów obowiązującego prawa.
2. Komentarz dodany przez użytkownika pojawi się na blogu po akceptacji Autorki bloga.
   Odpowiedzialność za treść komentarzy ponosi wyłącznie Użytkownik zamieszczający go.
3. Autorka bloga zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy:
- naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również  zasady współżycia
    społecznego, zasady moralne oraz prezentujących treści  społecznie szkodliwe
- uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe
- obrażających autora bloga, czytelników, komentujących lub inne osoby
- obrażających jakąkolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną
- zawierających treści pornograficzne lub zawierających odnośniki do treści  pornograficznych
- będących spamem (wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści)
- pozbawionych logicznej treści i nie dotyczących tematu wpisu
- w których nadużywana jest pisownia wielkimi literami (z włączonym Caps Lockiem)
- zawierających odnośniki do materiałów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia
  narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich
- stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne
- zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez
  Użytkowników
- zawierających odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody autora bloga.
5. Autorka może nie zamieszczać treści łamiących Regulamin bez uzasadniania  swoich decyzji i
   informowania o nich. Od decyzji Autorki dotyczącej   niezamieszczania wypowiedzi nie przysługuje  
   odwołanie.
6. Zabrania się  kopiowania materiałów z bloga (treści i zdjęć) bez zgody jego Autorki.
7. Użytkownik może zamieszczać na blogu w formie komentarzy treści i materiały, o ile przysługują
   mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji.
8. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób   trzecich wynikających z
    naruszenia praw osób trzecich. Z momentem umieszczenia w komentarzach na blogu treści lub 
    materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i
   prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Autorce licencji niewyłącznej na korzystanie 
   z zamieszczonych treści.
9. Autorka zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian 
   w Regulaminie przyjmuje się termin opublikowania   nowej   wersji Regulaminu na stronie 
   działającej pod adresem:    
   www.mojewypiekiinietylko.com
 
Korzystanie z Regulaminu oznacza jednocześnie jego akceptację. 
 
 

Serdecznie dziękuję  Marcinowi Cisowskiemu za umożliwienie skorzystania z regulaminu przez Niego opracowanego.

 

 

Komentowanie zakończono.

 
Translate »